SYKES

Warped Tour/ Holmdel, NJ

Photos by: Kim Ilkowski